Leerlingenraad

We hebben op onze school een leerlingenraad.  
In de leerlingenraad zitten ieder jaar 4 kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. 

Leden van de leerlingenraad schooljaar 2017-2018:
uit groep 5: Guusje
Uit groep 6: Gitte
Uit groep 7: Emma
Uit groep 8: Teun

Wat is een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die binnen de school voor alle leerlingen spreekt. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de Peelparel. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat er leeft onder de kinderen. Waar mogelijk worden zaken opgepakt en aangepast. De leerlingenraad komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar.

Notulen van de leerlingenraad worden geplaatst op het ouderportaal.