De Peelparel blijft bezig om haar onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de leerlingen. Wij willen onze leerlingen in een veilige omgeving laten opgroeien en opbloeien tot zoveel mogelijk zelfstandige kinderen, die weten wat ze willen en kunnen. Daarbij moeten ze kunnen samenwerken en voor elkaar klaar staan. Momenteel (oktober 2018) wordt de school bevolkt door 85 kinderen. Er zijn 4 combinatiegroepen.

Basisschool De Peelparel ligt in het centum van het Peeldorp Helenaveen. Het pand behoort tot beschermd dorpsgezicht. De school dateert van 1914.


Iedere dinsdag is voor de leerlingen de Bibliotheek Op School geopend.

De tussenschoolse en buitenschoolse opvang, alsmede de Peuterspeelzaal vallen onder de organisatie Spring kinderopvang.


Heeft u interesse in onze school, dan bent u samen met uw kind van harte welkom. U kunt een afspraak maken om de school te bezoeken; telefoon 0493-539390 of per email peelparel@prodas.nl